PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA NA KONKURS ZA UPIS: 21–23. JUNA 2016. OD 10–14h

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU:

1.    Originalna dokumenta na uvid: 4 svedočanstva, diploma, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o uplati naknade od 5.500,00 dinara za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

  1.  Fotokopije svih navedenih dokumenata (bez overe)

ISPIT ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI SE ODRŽAVA OD 24. DO 26. JUNA 2016.


TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI:

Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja iz domena kulture, nauke i istorije umetnosti.

Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: ISTORIJA UMETNOSTI Vidosava Galović


CRTANJE – mrtva priroda

Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno.

Za ispit poneti:

Pak papir 50x70cm, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, štapić za viziranje.


SLIKANJE – mrtva priroda

Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi), nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.

Za ispit poneti:

Akvarel papir ili tripleks karton 50x70cm prepariran za slikanje, boje na vodenoj osnovi (tempere, akvarel), četke različitih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. lepljivu traku.


VIZUELNO OBLIKOVANJE – Individualno izražavanje kreativnih sposobnosti

Praktična vežba sa zadatim likovnim elementima, gde se kroz odnos linije, boje i oblika kao ishod se vrednuje vizuelno rešenje postignute kompozicije. Kandidat može da uradi više radova za prezentaciju.

Za ispit poneti:

Hamer ili akvarel papir ili blok broj 5, boje, tuš i pero, četkice i ostali pribor, posudu za vodu, krpu, vajarske špahtle ili slične alatke po izboru.

OTVORENA VRATA – SUBOTA 2. APRIL

(;NIJE ŠALA;)

Obaveštavamo sve zainteresovane učenike, buduće studente da će Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u SUBOTU, 02.04.2016. od 12h do 16h, organizovati DAN OTVORENIH VRATA sa ciljem upoznavanja sa Školom, profesorima, akreditovanim studijskim programima, radom naših studenata i sadržinom pripremne nastave  za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Pitajte sve što vas zanima u vezi sa prijemnim ispitom! Upoznajte se sa atmosferom i radom u školi, razgovarajte sa profesorima i našim studentima! Za sve dodatne informacije možete kontaktirati studentsku službu svakog radnog dana  na broj telefona:  011/ 7291 196

IMG_0838

 

U okviru vannastavnih aktivnosti na predmetu transponovanje kod profesora Miodraga Krkobabica, od 5. do 8. novembra 2013. godine jeste održana radionica „Introspekcija kao osnova za kreativnost“ koju je vodila likovna umetnica Dragana Žarevac.

Nakon završena tri dana intenzivne radionice, studenti su, na osnovu naučenog, izveli individualne ali i jedan grupni rad u saradnji i uz neposrednu podršku Dragane Žarevac.

O radionici:

Introspekcija je samoposmatranje sopstvenih psihičkih doživljaja. Njome direktno možemo opaziti lične doživljaje: misli, želje, emocije i druga stanja svesti. Introspekcija povezuje psihički i telesni aspekt ličnosti i predstavlja polazište za shvatanje sopstvenih potreba i ciljeva kao i planiranje budućeg ponašanja. Upoznavanjem samog sebe, svaka individua stiče bolju spremu za lični razvoj i suočavanje sa životnim izazovima jer saznaje svoje potrebe i počinje da osmišljava puteve zadovoljenja potreba. Istovremeno, materijal sabran tokom procesa introspekcije može postati građa za umetničko delo.

Prvi dan radionice je bio fokusiran na telo, drugi na osećanja i treći na misli. Bili su ponuđeni primeri iz savremene umetnosti i vežbe kojima možemo postati svesniji svojih psihičkih doživljaja i potreba. Učesnici radionic su svakog dana proizveli neki zapis u vidu teksta, crteža, fotografije, gesta ili nečeg drugog što je služilo kao polazište za dalju kreaciju.

Dragana Žarevac

KATALOG

Gest sleganja ramenima

Zajednički video rad studenata profesora Miodraga Krkobabića u Visokoj školi
likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu tokom
radionice „Introspekcija kao osnova za kreativnost“ Dragane Žarevac.

Grupni video rad Gest sleganja ramenima koji je spontano nastao na radionici
„Introspekcija kao osnova za kreativnost“ Dragane Žarevac za svakog od
učesnika projekta ima drugačiji lični značaj. Osnovna motivacija nastala je
iz pokreta i tela kojim naše misli i osećanja izražavamo i na drugi način,
ne samo verbalno. Tokom zajedničkog razgovora o telu i načinu na koji
osećamo naše telo, svaki mišić, tkaninu koja priljubljena za našu kožu
podseća na prostor oko nas, zaključili smo da se svaki pojedinac u grupi
oseća slično i dok su još ti osećaji bili potpuno prisutni, odlučili smo da
ih snimimo baš u tom trenutku kada su najjači. Paljenje i gašenje svetla
između nastupa umetnika korišćeno je da bi se pojačala dinamičnost i da bi
svaki pojedinac imao svoj prostor i bio odvojen od ostalih, prepušten svojim
mislima i osećanjima. Svako od nas je jednu istu temu doživeo na svoj način,
vođen samo svojim unutrašnjim glasom koji smo bolje razumeli kroz radionicu
„Introspekcija kao osnova za kreativnost“.
https://vimeo.com/81711217

Haos, Ljubica Ilić
Osećanja
Zarobljena u ramu pomešanih osećanja, zvukova koji me svakodnevno opsedaju,
pokušavam osloboditi sebe haosa koji se nalazi u meni.
https://vimeo.com/81578155

 

Ovu radionicu su pomogli

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Lazarevacko udruzenje likovnih umetnika